Disclaimer

Algemeen
Winoon VOF, verleent je hierbij toegang tot www.unlimitedfashion.nl en nodigt je uit het aangebodene te kopen. Www.winoon.nl is gekoppeld aan de eerder genoemd website www.unlimitedfashion.nl, hierna zal alleen gesproken worden over deze website waar telkens beide sites bedoeld worden. Winoon VOF behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Winoon VOF spant zich in om de inhoud van www.unlimitedfashion.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.unlimitedfashion.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Winoon VOF.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Winoon VOF . De inhoud van www.unlimitedfashion.nl is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.